Klagomål och synpunkter
Syftet med BMSL Flyinge Preschools rutiner för klagomålshantering är att kunna identifiera och förebygga brister inom verksamheten. Ifall du som vårdnadshavare har synpunkter eller klagomål på förskolan vill vi gärna veta det. Vi ser det som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet. I hallen finns en lapp man kan fylla i om man har klagomål eller andra synpunkter. Det bästa är dock att prata direkt med personalen.

Vem framför jag mina klagomål till?
Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med i ditt barns omsorg, framför det i första hand till ditt barns pedagog på avdelningen (Ponnyn eller Zebran). Om ni inte lyckas lösa problemet och ditt missnöje kvarstår vänd dig till förskolechefen så att verksamheten själv får möjlighet att agera. Skulle det vara så att du fortfarande är missnöjd, gör du ett skriftligt klagomål till styrelsen på klagomålsblanketten (klicka på länken nedan). Den ifyllda blanketten skickas med vanlig post till: Cosmopolitan Minds, Filippavägen 2b, 222 41 Lund

Hur lång tid tar det innan klagomålet besvaras?
Inom 10 arbetsdagar skall förskolechefen ge svar på klagomålet. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid för oss att undersöka. Behöver vi mer än 10 arbetsdagar meddelar vi dig orsaken till fördröjningen.

Vad händer med klagomålet?
Alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras. Redovisning sker till styrelsen om klagomålets art och vilka åtgärder som vidtagits.

klagomal_complaints.pdf

GÅ TILLBAKA