logo

BMSL Flyinge Preschool
Det pedagogiska konceptet

Montessori

Språkbad

Hälsa


barn


BMSL-konceptet
BMSL Flyinge Preschool är en BMSL-förskola vilket innebär en hälsofrämjande, trespråkig (engelska, franska, svenska) Montessoriverksamhet.

Verksamheten är demokratisk och präglas av trygghet, glädje och tolerans med ett arbetssätt som möjliggör kunskapsmässig, social och emotionell utveckling för vart och ett av barnen. Viktigt i BMSL-konceptet är att ta vara på barnens lust att lära samt att såväl personal som barn och föräldrar känner ett stort engagemang.


BMSL Flyinge Preschool | Flyinge Kungsgård 1803, 247 93 Flyinge | 0730-96 00 61 | rektor@bmslflyinge.se        HITTA HIT   |   LOGGA IN   |   SYNPUNKTER