logo

BMSL Flyinge Preschool
En vanlig dag

Montessori

Språkbad

Hälsa


dunge

Montessoriförskolor över hela världen tar hänsyn till barnens naturliga arbetscykel för att kunna erbjuda de bästa förutsättningarna för att utveckla sin nyfikenhet, sitt intresse och sin lust för att lära. När barnet får följa den naturliga arbetscykeln, utan avbrott och störningsmoment, får också deras koncentrationsförmåga den största möjligheten att utvecklas.

Därför är alla barnen på plats senast klockan 9.00. Att vara ”på plats” innebär att barnet redan har hängt av sig ytterkläderna och befinner sig i verksamheten. För barn som kommer riktigt tidigt serveras frukost.

Enligt Montessorimetoden ska alla barn få möjlighet att följa en koncentrationskurva där de, efter en inledande presentation, får möjlighet att själva ta ansvar för sitt arbete under minst två timmar.

En koncentrationskurva har oftast följande utseende:
- kl 9 Barnet repeterar något han eller hon redan kan.
- kl 9.45 ”Falsk trötthet”.
- kl 10.15 Koncentrerat arbete, barnet lär sig något nytt.
- kl 11.15 Barnet avslutar sitt arbetspass. Observera att tiderna endast är exempeltider.

(Källa: The advanced Montessori method av Maria Montessori)

Presentationer är en oerhört viktig stund då barnens nyfikenhet väcks, de inspireras och entusiasmeras inför någon uppgift och känner arbetslust för att individuellt, eller i grupp, ta itu med något av de planerade momenten.

Barnet startar oftast sitt ”eget arbete” med något enklare moment, oftast en repetition av något de redan kan för att på så sätt ”värma upp”. Under denna period försiggår även (bland de större barnen) en hel del socialt arbete, man snackar runt lite med olika kompisar och försöker hitta någon att arbeta tillsammans med.Vid en speciell tidpunkt uppstår en rörelse i rummet som vi med Montessoritermer kallar ”falsk trötthet”. Det yttrar sig i en viss röra i rummet, de flesta går runt till synes planlöst, kanske till och med stör andra. Här gäller det för pedagoger att inte lägga sig i och tro att det är dags för en gemensam samling eller rast, utan inse att den ”falska tröttheten” oftast följs av en mycket stark koncentrationsperiod.

Så sätter barnet igång med dagens mest koncentrerade och konstruktiva arbete. Det är nu barnet vill ha nya presentationer och nya utmaningar samt väljer ett svårare arbete som kräver djup koncentration. Under denna period utförs de flesta stordåden. Ett barn kan i stort sett ha lärt sig ett helt planeringsmoment om ingenting tillåts bryta den intensiva koncentrationen.

En arbetscykel kan variera en del utifrån både inre och yttre förutsättningar, men är ändå ganska universell.
Efter arbetspasset är det lunch och därefter vila. På eftermiddagen är vi ute i vår stora trädgård och för de barn som stannar lite längre serveras mellanmål på eftermiddagen.

dunge
BMSL Flyinge Preschool | Flyinge Kungsgård 1803, 247 93 Flyinge | 0730-96 00 61 | rektor@bmslflyinge.se        HITTA HIT   |   LOGGA IN   |   SYNPUNKTER